Podlaskie pejzaże

Podlaskie pejzaże

7 sierpnia 2021

pogranicze jednodniowa podlaskie wsie

Podlaskie pejzaże

Zapraszamy na wyprawę szlakiem wzdłuż wschodniej granicy Polski - z widokiem na Białoruś. Tereny te, malowniczo położone nad Świsłoczą, będą stanowić piękne tło dla ciekawych opowieści o dawnych dziejach tych ziem. Trasa: GOBIATY - MOSTOWLANY - JAŁÓWKA - GRUSZKI - NAREWKA

UWAGA!

1) Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o dostosowanie się do obowiązujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i posiadanie niezbędnej ochrony ust i nosa! 2) Przed rozpoczęciem wycieczki każdy z uczestników będzie zobowiązany do podpisania poniższego oświadczenia. Bardzo prosimy się z nim zapoznać i zgłaszać się na wycieczkę dopiero po ustaleniu, że zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania, oświadczam, że: 1. W miejscu mojego zamieszkania nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 2. Nie miałem/am świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, będącą w izolacji domowej lub przebywającą na kwarantannie; 3. Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 4. Jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń ………………………………………………………………………. Czytelny podpis i data

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru telefonu przyjmujemy e-mailem (ro.pttk.bialystok@gmail.com), telefonicznie lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 (pon.-pt. godz.8:00-15:30, śr.8:00-17:00) do dnia 30.07.2020 r.

Cena

140 zł/os. 130 zł/os.członkowie PTTK 100 zł/os.przewodnicy PTTK Wpłacać można przelewem na nasze konto 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem “Pejzaże” lub gotówką/ kartą w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 53.

Zakres świadczeń

transport autokarem, usługa przewodnicka, obiad, ubezpieczenie NNW

Uwagi

1) Prosimy mieć drobne na datki w świątyniach

2) Można zabrać kocyk 🙂

Ramowy plan wycieczki

8:00 wyjazd z Białegostoku, parking przy pomniku ks.Popiełuszki
GOBIATY
W czasie istnienia Związku Radzieckiego funkcjonowało w tym miejscu polsko-radzieckie kolejowe przejście graniczne Zubki Białostockie, dopuszczony tu był ruch towarowy. Pamiątką po tych czasach jest brama wjazdowa na teren Związku Radzieckiego z napisem „MIR” w języku rosyjskim. Przejazd starym traktem wzdłuż granicy z Białorusią, z pięknymi widokami na dolinę rzeki Świsłocz.
MOSTOWLANY
Dawna wieś szlachecka, przepięknie położona nad Świsłoczą, gdzie za domostwami przebiega granica państwa. Na niewielkim wzgórzu zabytkowa cerkiew św. Apostoła Jana Teologa z 1840 r. oraz kaplica pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana, wpisana wraz z cmentarzem do rejestru zabytków. We wsi pomnik Konstantego Kalinowskiego.
JAŁÓWKA
Niegdyś wieś królewska, prawa miejskie magdeburskie otrzymała w 1545 r., za czasów króla Zygmunta I Starego. Do obecnych czasów zachował się zabytkowy układ przestrzenny miasta z rynkiem. Zatrzymamy się przy romantycznych ruinach kościoła świętego Antoniego.
GRUSZKI
Wizyta w Nadleśnictwie Browsk, relaks na łonie natury, a tu m.in. herbarium , łąka kwietna i wieża widokowa.
NAREWKA
Obiad

Galeria im. Tamary Sołoniewicz, odpoczynek w stanicy kajakowej nad rzeką.

Ok. 18:00 powrót do Białegostoku

140 zł

Nowy formularz rejestracji szczegółowy
Członek PTTK? *
Jeśli nie jesteś członkiem PTTK, w kolejnym kroku podaj swoją datę urodzenia na potrzeby ubezpieczenia NNW.
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3

Pobierz szczegółowy plan wycieczki i regulamin udziału
Comments are closed.