XVII Podlaski Rajd Długodystansowy Zażynek

21-22.09.2019

rowerowo-piesza dwudniowa dla wytrwałych

XVII Podlaski Rajd Długodystansowy Zażynek

pamięci Jacka Konopko 21 – 22 września 2019 ZAŻYNEK – odwieczny kult rolnictwa u tych plemion lechickich, które od mieszkania wśród pól przezwane zostały Polakami, musiał dać oczywiście początek prastarym obrzędom i zwyczajom rolniczym, których ślad pozostał w naszych dożynkach. (Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, tom IV)

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, rodzaj trasy należy przesłać na adres e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com w terminie do 13.09.2019 r.

Wpisowe

w wysokości 70 zł od osoby należy wpłacić na konto: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem: „ZAŻYNEK”

Organizatorzy zapewniają

• stałą bazę; • opis trasy i mapę w skali 1:50 000 z naniesionym przebiegiem trasy; • dyplomy za udział; • Identyfikator; • herbatę i wodę mineralną w bazie; • ciepły posiłek turystyczny; • upominki dla uczestników; • potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej; • możliwość przybycia do bazy na noc przed rajdem (tzw. nocleg wstępny) za dodatkową opłatą 10 zł (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu).

REGULAMIN

IMPREZA: Rajd indywidualny, dzienno – nocny polegający na przebyciu pieszo lub rowerem wyznaczonej trasy w limicie 24 godz. Odbędzie się na terenie Puszczy Białowieskiej i Ladzkiej (Nadleśnictwa: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka) w dniach 21 – 22.09.2019 r. z bazą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, ul. Stoczek 2. Długości tras wynoszą: piesza 100 km kolarska 300 km
Nie będzie prowadzona klasyfikacja czasowa. Za skracanie trasy i opuszczanie punktów kontrolnych grozi dyskwalifikacja. O rezygnacji z kontynuowania trasy uczestnik obowiązany jest powiadomić organizatorów. Osoba zwieziona z trasy nie może kontynuować wędrówki/jazdy.
KAŻDY UCZESTNIK STARTUJE NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
WARUNKI UCZESTNICTWA: • W rajdzie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, mają doświadczenie w pokonywaniu długich tras i dobrą kondycję, potrafią poruszać się w terenie z mapą i kompasem. • Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, rodzaj trasy należy przesłać na adres e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com w terminie do 13.09.2019 r. • UWAGA! Niepełnoletni mogą startować po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców i pod opieką osoby pełnoletniej (1 opiekun na max. 5 osób). Zgłoszenie uznamy za pełne dopiero po potwierdzeniu wpłaty wpisowego.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: • stałą bazę; • opis trasy i mapę w skali 1:50 000 z naniesionym przebiegiem trasy; • dyplomy za udział; • Identyfikator; • herbatę i wodę mineralną w bazie; • ciepły posiłek turystyczny; • upominki dla uczestników; • potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej; • możliwość przybycia do bazy na noc przed rajdem (tzw. nocleg wstępny) za dodatkową opłatą 10 zł (prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu).
UCZESTNICY MUSZĄ POSIADAĆ: • mapę obszaru – Puszcza Białowieska; • dowód tożsamości; • kompas i latarkę; • śpiwór i karimatę; • apteczkę pierwszej pomocy ; • obuwie na zmianę w bazie; • odpowiedni ubiór i obuwie dostosowane do wędrówki w trudnym terenie, pogody i pory roku; • żywność na czas trwania rajdu, kubek, menażkę; • każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie UWAGA! Osoby zgłaszające się na trasę kolarską muszą mieć własny rower! Urządzenia GPS zostają w domu!!!
PROGRAM IMPREZY: PIĄTEK 20.09.2018 r. od godz. 16.00 czynna baza dla chętnych na nocleg wstępny SOBOTA 21.09.2018 r. 9.00 – 11.00 wydawanie kart startowych 11.00 uroczyste rozpoczęcie rajdu 12.00 start tras NIEDZIELA 22.09.2018 r. 12.00 zamknięcie tras 12.15 uroczyste zakończenie rajdu 16.00 zamknięcie bazy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • rajd odbędzie się bez względu na pogodę; • w przypadku niezgłoszenia się na start nie przysługują świadczenia ani zwrot wpisowego; • uczestników obowiązuje przestrzeganie: Karty Turysty, przepisów ochrony P.POŻ, kodeksu drogowego; • przepisów ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy, poleceń organizatorów; • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników wobec siebie, osób trzecich i władz terenowych, ale zawsze chętnie służą pomocą; • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
DOJAZD: Białowieża położona jest 90 km na południowy wschód od Białegostoku. Na tej trasie funkcjonuje komunikacja prywatnego przewoźnika „Voyager”. Baza rajdu mieści się w Szkole Podstawowej w Białowieży, ul. Stoczek 2. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Komandor Rajdu Krzysztof Jakubowski

70zł

Formularz rezerwacji
Formularz rejestracji na wycieczkę

Pobierz szczegółowy
Comments are closed.