XXIV Jesienny Rajd Pieszy Szlakami Niepodległości

09.11.2019

autokarowa jednodniowa dla wszystkich

XXIV Jesienny Rajd Pieszy Szlakami Niepodległości

TRASA 1: Święta Woda – Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka TRASA 2: Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka

Zgłoszenia

z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i numeru kontaktowego przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową (ro.pttk.bialystok@gmail.com) lub w biurze RO PTTK przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3 (pon-pt. godz. 8:30-16:00, śr. 8:30-17:30) do dnia 5.11.2019 r.

CENA

20 zł/os. 15 zł/os. - członkowie PTTK Wpłaty przyjmujemy gotówką/kartą w biurze RO PTTK lub przelewem na konto nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z dopiskiem „Rajd Niepodległości”. - opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego; - bez wcześniejszego zgłoszenia drużyna na rajd nie zostanie przyjęta; - w przypadku niezgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane;

Zakres świadczeń

- przewodnictwo na trasach rajdu; - ognisko z kiełbaskami (kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata); - pamiątkowa odznaka; - potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej; - nagrody w konkursach;

Uwaga

uczestnicy rajdu płacą za dojazd do miejsca startu i powrót do Białegostoku we własnym zakresie

REGULAMIN RAJDU

CELE RAJDU
– obchody 101 – tej rocznicy odzyskania niepodległości; – poznanie historii naszego regionu; – popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych okolic Białegostoku; – upowszechnienie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz szlaków turystycznych; – propagowanie turystycznych form spędzania wolnego czasu; – zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej;
MIEJSCE ZAKOŃCZENIA RAJDU:
Czarna Białostocka, siedziba Nadleśnictwa
TERMIN RAJDU
09 listopada 2019 r. (sobota)
WARUNKI UCZESTNICTWA
– uczestnictwo w rajdzie mogą zgłaszać szkolne kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK, koła i kluby PTTK, szkoły oraz turyści indywidualni; – 10-osobowa szkolna drużyna rajdowa zgłasza się pod opieką osoby dorosłej (opiekuna), który ponosi odpowiedzialność za dyscyplinę i bezpieczeństwo drużyny w czasie trwania rajdu; – zgłoszenie na rajd należy przesłać na adres Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku: ro.pttk.bialystok@gmail.com, w terminie do dnia 05 listopada 2019 r. Wpisowe w wysokości: członkowie PTTK 15 zł, pozostali uczestnicy 20 zł należy wpłacić na konto bankowe nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 (z dopiskiem „Rajd Niepodległości”) lub w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 53 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:30-16:00, środa w godz. 8:30-17.30) – opiekunowie drużyn młodzieżowych nie płacą wpisowego; – bez wcześniejszego zgłoszenia drużyna na rajd nie zostanie przyjęta; – w przypadku nie zgłoszenia się uczestnika lub drużyny wpisowe nie będzie zwracane;
TRASY RAJDU
I. Święta Woda – Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka Długość trasy ok. 12 km Startujemy o godz. 9:45. Zbiórka uczestników na przystanku BKM linii 100 w Świętej Wodzie Dojazd BKM – linia nr 100 godz. 9.15 II. Czarny Blok – Ratowiec – Klimki – Czarna Białostocka długość trasy ok. 9 km Startujemy o godz. 10. Zbiórka uczestników na przystanku PKP Czarny Blok Dojazd PKP – godz. 9:35 UWAGA !!! uczestnicy rajdu płacą za dojazd do miejsca startu i powrót do Białegostoku we własnym zakresie
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
– przewodnictwo na trasach rajdu; – ognisko z kiełbaskami (kiełbaska, pieczywo, ketchup, musztarda, herbata); – pamiątkową odznakę; – potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej; – nagrody w konkursach;
SPRZĘT I EKWIPUNEK
Każda drużyna powinna posiadać: – apteczkę pierwszej pomocy Każdy uczestnik powinien posiadać: – legitymację szkolną lub dowód osobisty; – odzież i obuwie dostosowane do wędrówki, pogody i pory roku;
PRZEBIEG IMPREZY
godz. 9.45. – 13.30 wędrówka na wybranych trasach godz. 13.30 – 14.30 ognisko turystyczne, konkurs piosenki wojskowej, inne niespodzianki 🙂 godz. 14.30 – 15.30 zakończenie rajdu, powrót do Białegostoku PKP, PKS, Voyager Trans
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę – uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie, osób trzecich oraz władz terenowych – małoletni uczestnicy rajdu przebywają pod ciągłym nadzorem opiekuna grupy – uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad KARTY TURYSTY, kodeksu ucznia, przepisów bezpieczeństwa p.poż., ochrony przyrody, zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy – interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI KOMANDOR RAJDU ADAM S. SZEPIEL

20 zł

Formularz rezerwacji
Formularz rejestracji na wycieczkę

Pobierz szczegółowy plan wycieczki
Comments are closed.