Materiały krajoznawcze

Nasze publikacje

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rezultatami realizowanych przez nas projektów, publikacjami, grami miejskimi itd. Udostępniamy Państwu te materiały na licencji CCY-BY-SA, czyli do bezpłatnego wykorzystania z oznaczeniem autorstwa i podaniem źródła.

Spacer śladami M. Zyndram-Kościałkowskiego

Autorki: Izabela Szymańska, Ewa Witkowska

Białystok, 2021

Odkrywajmy historię wokół nas

Materiały dydaktyczne do nauki historii w przestrzeni miasta.

Autorka: Izabela Maria Czajkowska

Białystok, 2020

Publikacja powstała ramach projektu pod tym samym tytułem, realizowanego przez Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku w 2020 roku.

Projekt dofinansowany był ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu “Patriotyzm jutra 2020”.

Mapka do TRIno Augustów

Zapraszamy do pobrania mapki do turystyczno-rekreacyjnego spaceru na orientację po centrum Augustowa.

Mapka powstała w ramach imprezy AugustInO będącej częścią projektu "Wspólnie odkryjemy Augustów" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Augustów i Województwa Podlaskiego.

Autorka: Aleksandra Staszak

Białystok, 2019

Gra miejska Białystok 2018

Miejska gra terenowa do samodzielnego wykorzystania podczas peregrynacji po Białymstoku.

Autorka zadań i grafiki: Katarzyna Pierwienis

Białystok, 2018

Mijające krajobrazy Polski. Białystok

Publikacja jest pokłosiem seminarium krajoznawczego pt. „Gdzie się podziały tamte zabytki. Przemiany krajobrazu miasta wielokulturowego na przykładzie Białegostoku”, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2015 roku w gmachu Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Autorzy tekstów: Dariusz Kużelewski, Grzegorz Kowalski, Izabela Szymańska, Tomasz Łotowski, Sebastian Wicher

Autorzy materiałów edukacyjnych: Monika Dąbrowska, Katarzyna Pierwienis-Laskowska, Izabela Szymańska, Iza Walentynowicz

Białystok, 2015

Quest: Barokowy Białystok Branickich

Quest - czyli wierszowana "wyprawa odkrywców" - powstał w ramach zadania "Mali odkrywcy wielokulturowości" dofinansowanego przez Miasto Białystok

Autorki tekstów: Katarzyna Pierwienis, Iza Walentynowicz

Rysunki, grafika: Katarzyna Pierwienis

Białystok, 2010-2020

Quest: Białystok kolebką eperanto

Quest - czyli wierszowana "wyprawa odkrywców" - powstał w ramach zadania "Mali odkrywcy wielokulturowości" dofinansowanego przez Miasto Białystok

Autorki tekstów: Katarzyna Pierwienis, Iza Walentynowicz

Rysunki, grafika: Katarzyna Pierwienis

Białystok, 2010-2020

Quest: Białystok przemysłowy

Quest - czyli wierszowana "wyprawa odkrywców" - powstał w ramach zadania "Mali odkrywcy wielokulturowości" dofinansowanego przez Miasto Białystok

Autorki tekstów: Katarzyna Pierwienis, Iza Walentynowicz

Rysunki, grafika: Katarzyna Pierwienis

Białystok, 2010-2020

Dokumenty do pobrania